Digital Pladsanvisning

Digital Pladsanvisning er din indgang til blandt andet at få indmeldt dit barn i et dagtilbud eller søge om økonomisk fripladstilskud.

Pige sidder på en gren

Digital Pladsanvisning

Du skal så vidt muligt bruge den Digitale Pladsanvisning i forhold til opskrivning, indmeldelse, overflytning og udmeldelse af dit barn.

Har du ikke adgang til Digital Pladsanvisning, fordi du er fritaget for brug af NEM-id, skal du gå på Borgerservice for at få hjælp.

Linket til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

Digital Pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning har du mulighed for at:

  • Opskrive dit barn til et kommunalt dagtilbud
  • Acceptere tilbud om en plads i et kommunalt dagtilbud (indmeldelse)
  • Udmelde dit barn fra et kommunalt dagtilbud/SFO
  • Ændre behovsdato for opstart i et kommunalt dagtilbud
  • Ændre prioritet af ønsker til kommunale dagtilbud
  • Søge om eller ændre et eksisterende økonomisk fripladstilskud
  • Ændre indkomst i din bevilling af økonomisk fripladstilskud (du skal søge på ny)
  • Stoppe dit økonomiske fripladstilskud
  • Gøre indsigelse over genberegningen af dit økonomiske fripladstilskud
  • Søge om tilskud til pasning af egne børn

Kontakt

Center for Børn & Læring

Pladsanvisningen

Telefon: 54 73 34 34

Send Digital Post (kræver NemID)