Kørsel til genoptræning og aktiviteter

I særlige tilfælde kan du blive kørt til genoptræning og aktiviteter.

Kørsel til genoptræning efter sygehuskontakt

Du skal som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra genoptræningsstedet.

Du kan dog blive kørt, hvis:

  • Du bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet.
  • Du er pensionist.
  • Du grundet dit helbred ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.

Reglerne gælder kun, hvis du er henvist efter et ophold på sygehus.

Hvis du er henvist til anden form for træning eller til et forløbsprogram, gælder der andre regler.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har brug for flere oplysninger.

Hvis du træner i en anden kommune

Hvis du har valgt at gå til genoptræning i en anden kommune, kan du få kørselsgodtgørelse, der svarer til det, du eventuelt ville være berettiget til, hvis du trænede hos os.

Kørsel til genoptræning uden sygehuskontakt

Du skal som udgangspunkt selv sørge for kørsel til træning.

Hvis du ikke kan benytte offentlig transport og ikke selv kan skaffe kørsel til træning, kan vi bevilge dig kørsel til træning med fælles transportordning.

Der er en egenbetaling på denne kørsel på 40 kr. pr. vej. Pengene trækkes i din pension.

Kørsel til vedligeholdelsestræning

Du skal som udgangspunkt selv sørge for kørsel til træning.

I særlige tilfælde kan pensionister tilbydes kørsel. I disse tilfælde er der en egenbetaling på 40 kr. pr. vej, der automatisk trækkes i pensionen.

Kørsel til aktiviteter til ældre

Der er mulighed for kørsel til aktiviteter. Kontakt de lokale aktivitetsmedarbejdere og hør nærmere.

Klik her for at se lister over medarbejdere og aktivitetstilbud.

Kørsel til dagaktiviteter for mennesker med demens

Det er muligt at blive kørt til en skærmet aktivitet.

Klik her for at læse mere om dagaktiviteter for yngre mennesker med demens.

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg

Telefon: 54 73 21 89

Se også