Ejendomsskat

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i

Hvis du ejer fast ejendom i Guldborgsund Kommune, er grundskylden i 2020 fastsat til 32,34 promille af ejendommens grundværdi eller grundskatteloftsværdien.

Hvornår skal jeg betale?

Vi udsender ejendomsskattebilletten til din e-Boks den 25. november, og beløbet opkræves i to rater, den 1. januar og den 1. juli.

Ved for sen indbetaling udgør renten 0,4% pr. påbegyndt måned. Renten er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes indbetalingskort til din e-boks umiddelbart før forfaldsdato.

Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån

Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten.

Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Det kan du læse mere om her:

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

Du kan endvidere søge om lån til tilslutningsudgifter til for eksempel tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

Hvordan ansøger jeg?

For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet, være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn. Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Vi sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter her (nyt vindue). Husk at have din NemID klar til ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 1. rate af ejendomsskatten er den 1. november i det forrige kalenderår.

Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 2. rate af ejendomsskatten er den 1. juni i det pågældende år.

Det betyder, at din ansøgning og dokumentation senest skal være fremme hos os henholdsvis den 1. november eller 1. juni. Hvis vi modtager ansøgningen efter disse datoer, kan vi først give lånet fra den efterfølgende rate.

01.09.2020 17:30

Ejendomsvurdering og ejendomsskat

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
  • Boligen har været ubeboet i en periode.
  • Boligen har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.
Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2020 er på 0,69 procent.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.

Skrevet af Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)