Private almene vandværker

Er du tilsluttet et privat vandværk, finder du oversigten over private vandværker her

Alstrup-Guldborg Vandværk

Formand Kaj Ove Larsen
Tlf.: 21 79 34 52
Vandværkets hjemmeside: www.Alstrup-Guldborg-vand.dk
E-mail: alstrup-guldborg-vand@outlook.dk

Bregninge Vandværk

Felix Søkirk
Bregningevej 67
4871 Horbelev
Tlf.: 40 85 88 80
E-mail: bregningevand@gmail.com

Døllefjelde Musse Vandværk

Karsten Høegh
Bregningevej 13
4892 Kettinge
Mobil: 20 27 60 24
E-mail: bregndal@bregndal.dk

Vandværkspasser: Poul Sørensen
Mussegade 21
4880 Nysted
Tlf.: 20 26 17 46

Eskilstrup Vandværk

Nils Sanvig
Nybyvej 29
4863 Eskilstrup

Formand: Nils Sanvig  Tlf.: 28 83 47 55
Vandværkspasser: Kurt Johnsen Tlf.: 31 12 63 11

Farnæs Vandværk a.m.b.a. (Skovby-Sortsø Vandforsyning + Sortsø Strand Forsyning)

Tlf.: 42 73 24 48
Vandværkets hjemmeside: www.farnaesvandvaerk.dk
E-mail: info@farnaesvandvaerk.dk

Formand Patrick Techlo
Sortsøvej 42
4850 Stubbekøbing
E-mail: pt@farvand.dk
Tlf.: 60 56 05 74

Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kontaktes:
Vandværkspasser Kaj Madsen på tlf. 24 61 29 11

Fjelde og Omegns Vandværk

Erling Knudsen
Sortebyvej 12
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 77 93 81 el. 20 64 27 16
E-mail: EbKnudsen@live.dk

Godsted Vandværk

Søren Clausen
Godstedvej 20,
4894 Øster Ulslev
Tlf.: 28 76 55 33

Grænge Vandværk

Kim Rasmussen
Grænge Skovvej 133
4891 Toreby L.
Tlf.: 54 86 98 68 el. 20 41 98 68
E-mail: graengevandvaerk@mail.dk

Guldborgland Vandværk

Keld Rubæk Andersen
Vigsnæs Byvej 36
4862 Guldborg
Tlf.: 54 77 23 17 el. 20 26 88 17
www.guldborgvand.dk

Gundslev Vandværk

Finn Larsen
Skovbyvej 4
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 54 43 30 47 el. 40 44 93 98
E-mail: finn.larsen@os.dk
Hjemmeside: www.gundslevvand.dk

Herritslev Vandværk

Jens Petersen
Østvej 5
4880 Nysted
Tlf: 54 86 43 85 / 28 57 17 10

Horbelev Vandværk

Jakob Yttesen
Teglværksvej 1, Nr. Tåstrup
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 23 24 27 80
E-mail: jakob.yttesen@mail.tele.dk

Horreby Vandværk

Formand Henrik Myssen
Nykøbingvej 161
Horreby
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 27 14 20 37
E-mail: henrik.myssen@mail.dk
Vandværkets Email: Horreby.vand@mail.dk
Vandværkets hjemmeside: www.horrebyvand.dk

Idestrup Vandværk

Formand, Hans Henrik Kaare
Kirkevej 48A
4872 Idestrup
Tlf.: 26 25 89 87
www.idestrupvand.dk

Karleby Vandværk

Jürgen Probst
Egedvej 28
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 44 71 73 el. 21 22 18 70

Kettinge-Frejlev Vandværk

Jørgen Pettersen
Kettingevej 73
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 36 77 el. 25 57 38 12

Kippinge Vandværk amba

Niels Jensen
Kippingevej 2
4840 Nr. Alslev
Tlf. 30 29 24 38
E-mail:  kipvand@live.dk
www.kippingevand.dk

Lundby & Omegns Vandværk

Formand: Nicholas Barnes
Tlf: 61 63 29 50
E-mail: lundbyvv@gmail.com
Hjemmeside: www.lundbyvv.dk

Maglebrænde Vandværk

Verner Hansen
Stærsmindevej 9,
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 54 44 29 07
Mobil: 40 31 29 07
E-mail: godthaab@post.opasia.dk  
Hjemmeside: www.maglebraendevandvaerk.dk

Majbølle Vandværk

Er pr. 1. januar 2016 fusioneret med Vandforsyningen Østlolland.
Se kontaktoplysninger under Vandforsyningen Østlolland.

Marielyst Vandværk

Anne-Mette Lysgaard
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Tlf.: 54 13 60 95
www.marielystvand.dk

Marrebæk/Højet Vandværk

Formand Hans Jørgen Larsen
Radbjergvej 20
4873 Væggerløse
Tlf.: 54 17 77 04

Tilsynsførende Ole Juul
Præstestræde 11
4873 Væggerløse
Tlf. 40 15 68 87

Møllehave Vandværk

Bent Hemmingsen
Drosselvej 7
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 90 87

Nyskole Vandværk

Torben Larsen
Gyldenbjergvej 46
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 54 44 61 70
www.nyskolevand.dk

Næsgård Agerbrugsskole Vandværk

Det Classenske Fideicommis
Tromnæs Alleen 2F
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 44 70 29

Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a

Fmd. Ib Eriksen
Tlf.: 20 11 18 53
Kontor & administration:
Vandværkspasser Flemming Heintz
Nr Alslev Langgade 52
4840 Nørre Alslev
Tlf.: 54 40 05 94 el. 23 60 30 59
E-mail: navand@mail.tele.dk
Vandværkets hjemmeside: www.navand.dk

Ore Vandværk

Arne Petersen
Orevej 49
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 30 66 46 99
www.orevand.com

Radsted Vandværk

Henvendelse angående drift/vandforsyning:
Mogens Jørgensen tlf.: 54 70 56 09 eller 21 74 56 19
E-mail: mogens.ruus.joergensen@mail.tele.dk
www.radsted-vandvaerk.dk

Rørbæk Vandværk

formand Per Birk Kristiansen
Orebyvej 79
4990 Sakskøbing
Tlf. 29 40 17 09 eller 54 70 65 43
E-mail: roerbaekvand4990@googlegroups.com
www.rørbækvandværk.dk

Sdr. Kirkeby Vandværk

Nils Ole Kragh
Busserisvej 7, Sdr. Kirkeby
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 40 13 89 07
E-mail: vandvark@gmail.com

Stavreby Vandværk

Er primo 2016 fusioneret med Sydfalster Vandværk.
Se kontaktoplysninger under Sydfalster Vandværk.

Stubberup Vandværk

Lau Hansen
Skovduevej 7
4800 Nykøbing F
Tlf.: 61 63 83 64
E-mail: lh@thygesvvs.dk

Sundby Vandværk

Niels Rytter
Sundby Skovvej 5
4862 Guldborg
Tlf.: 20 19 82 90
E-mail: n.rytter@gmail.com
Vandværkets hjemmeside: www.sundbyvandværk.dk

Sydfalster Vandværk

Jan Hass Nielsen
Kobbelsøvej 13
4874 Gedser
Tlf.: 54 17 98 70
E-mail: drift@sydfalstervand.dk
www.sydfalstervand.dk

Systofte Nr. Ørslev Vandværk

Torben Kolters
Systofte Skolevej 14
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 52 37 51 31
E-mail: tkolters@email.dk

Toreby Vandværk

Grænge Vandværk.

Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Edvard Traberg
Sullerupvej 12
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 54 43 33 38 el. 24 95 30 60
E-mail: formand@t-lvand.dk
Vandværkets hjemmeside: http://t-lvand.dk

Tårs Vandværk

Er pr. 1. januar 2016 fusioneret med Guldborgland Vandværk.
Se kontaktoplysninger under Guldborgland Vandværk.

Vandforsyningen Østlolland

Torben Johansen
Industriparken 4 A
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 85 78 93 el. 23 23 78 49
E-mail: vandoestlolland@live.dk
Vandværkets hjemmeside: www.vandoestlolland.dk

Vantore-Tågense Vandværk

Hans Jørn Klausen
Tågense Engvej 6
4880 Nysted
Tlf.: 54 87 17 08 el. 40 27 77 08
Vandværkets hjemmeside: http://www.vantore-tågense-vandværk.dk/

Vester Ulslev Vandværk

Jan Sødergren
Vestvej 8
4880 Nysted
Tlf.: 21 61 09 81

Væggerløse Vandværk

Mogens Hemmingsen
Væggerløsevej 18
4873 Væggerløse
Tlf.: 54 17 41 92
www.vglvand.dk

Våbensted Vandværk

Kurt Arildsen
Maribovej 68
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 63 89 el. 24 98 65 68
Vandværkets hjemmeside: www.våbenstedvandværk.dk

Vålse Vandværk

Jørgen Prior Larsen
Vålse Vesterskovvej 7A
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 54 43 12 99
www.vaalsevandvaerk.dk

Øster Ulslev Vandværk

Hans Erik Pedersen
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Tlf.: 54 87 99 99

Åstrup Vandværk

Bent Jørgensen
Smedestræde 6, Vejringe
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 54 44 22 65
www.aastrupvandvaerk.dk

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)