Udsatte og hjemløse

Læs om tilbud til udsatte og hjemløse her

Er du hjemløs med sociale problemer eller funktionelt hjemløs, er der forskellige steder du kan henvende dig. Du kan læse mere om forsorgshjem og væresteder nedenfor.

 

Der findes endvidere en række frivillige selvhjælpsgrupper og netværk for socialt udsatte.

Du kan læse mere om de frivillige tilbud og se en liste med kontaktoplysninger her

Socialt frikort

Her kan du se hvem der kan få socialt frikort og hvordan du søger det

Læs mere

Forsorgshjem

Her kan du læse om forsorgshjem

Læs mere

Væresteder

Værestederne dækker et stort behov for kontakt og omsorg og giver mulighed for samvær og netværksdannelse.

Læs mere