Godtgørelse efter Beskæftigelsesindsatslovens § 176 i forbindelse med deltagelse i beskæftigelsestilbud

Her kan du læse om retningslinier for godtgørelse.

Kvikguide

 • Godtgørelse efter § 176 kan gives til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og overgangsydelse (ikke omfattet af integrationsprogram), ressourceforløbsydelse og personer på jobafklaringsforløb, der deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik. Godtgørelsen gives dog ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom
 • Hvis borgere er i beskæftigelsestilbud fem dage om ugen, kan godtgørelsen maksimalt udgøre 1.000 kr., når borgeren har mellem 12,0 km. og 39,9 km. fra bopæl til beskæftigelsestilbud (tur/retur), mens godtgørelsen kan udgøre op til 700 kr., når afstanden er mellem 40,0 km. og 59,9 km. (tur/retur)
 • Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til sikkerhedstøj, som ikke indgår i beklædningsordningen for beskæftigelsestilbuddet
 • Den samlede månedlige godtgørelse efter § 176 må ikke overstige 1.000 kr.

Lovgrundlag

Ifølge § 176 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan jobcentret udbetale op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter til

 • Kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram), målgruppe 6.2 og 6.3
 • Uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram), målgruppe, 6.4 og 6.5
 • Personer på jobafklaringsforløb, målgruppe 6.7
 • Ressourceforløbsydelsesmodtagere, målgruppe 6.8
 • Personer der ikke er i job eller uddannelse men som deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik, målgruppe 6.12
 • Personer under 18 år der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, målgruppe 6.13

Godtgørelsen kan anvendes til at dække de ekstra udgifter, som borgeren har ved deltagelse i tilbud, herunder ekstra høje udgifter til transport og arbejdstøj.

Guldborgsund Kommunes retningslinjer

Godtgørelsen efter § 176 vurderes og bevilges af jobcentret på baggrund af en individuel vurdering.

Godtgørelsen efter § 176 ses i sammenhæng med befordringsgodtgørelsen efter § 175. Efter § 175 udbetales der befordringsgodtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. pr. dag mellem bopæl og beskæftigelsestilbud (tur/retur).

I nedenstående skema fremgår, hvad § 176-godtgørelsen maksimalt kan udgøre:

Antal km. mellem bopæl og arbejdssted (tur/retur)§ 176-godtgørelse§ 175-godtgørelse
Under 12 km.0 kr.0 kr.
12,0 km. - 23,9 km.1.000 kr.0 kr.
24,0 km. - 39,9 km.1.000 kr.+ Antal km. over de første 24 km.
40,0 - 59,9 km.700 kr.+ Antal km. over de første 24 km.
Over 60 km.0 kr.+ Antal km. over de første 24 km.

Ovennævnte takster for § 176 er for borgere, der er i beskæftigelsestilbud 5 dage om ugen. Hvis borgeren kun er i beskæftigelsestilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, har borgeren mulighed for at få henholdsvis 20%, 40%, 60% eller 80% af ovennævnte takster.

Der kan undtages fra ovenstående kilometergrænser for § 176, hvis det er lægeligt dokumenteret,

 • at borgeren ikke kan transportere sig på eksempelvis cykel i op til 6 km., eller
 • at borgeren ikke kan transportere sig med egen transportmiddel eller offentlig transport.

§ 176-godtgørelsen gives dog ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet.

Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til arbejdstøj, der af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendige for at deltage i tilbuddet, og som ikke indgår i beklædningsordningen for tilbuddet.

Godtgørelsen til arbejdstøj kan kun udbetales på baggrund af de faktiske afholdte udgifter.

Det skal betones, at den samlede månedlige godtgørelse efter § 176 ikke må overstige 1.000 kr., jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)