Seniorsamtale 65+

En seniorsamtale er et frivilligt, gratis tilbud om en samtale mellem dig og en erfaren, sundhedsfaglig medarbejder (seniorvejleder) fra Guldborgsund Kommune.

Dekorativt billede

Særligt under Corona

Særlige forholdsregler til at minimere smitterisiko med Coronavirus ved de forebyggende hjemmebesøg

Seniorvejlederne tilbyder igen de forebyggende hjemmesøg efter Corona pausen, men seniorvejlederne har fået nogle forholdsregler de skal efterleve i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Tilbud om et forebyggende hjemmebesøg

Du vil som vanlig modtage et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Hvis du ønsker besøg, så vil du kunne vælge følgende muligheder:

 1. Forebyggende hjemmebesøg som vanlig
  Hvis du er tryg og ikke har Corona symptomer eller været i særlig risiko for at blive smittet, så kan der aftales et tidspunkt for et besøg. Seniorvejlederen vil under besøget skulle tage nogle særlige forholdsregler.
 2. Telefonkonsultation
  Hvis du og evt. din ægtefælle/samlever er særligt sårbar, og derfor har øget risiko for at blive smittet med Coronavirus, vil det anbefales at det forebyggende hjemmebesøg afholdes som en telefonkonsultation
 3. Aftale om udsættelse af besøget
  Hvis du eller din evt. ægtefælle/samlever har symptomer på Covid 19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed) eller har været udsat for smitte, så vil seniorvejlederen udsætte besøget til senere

Hvis du skal have et forebyggende hjemmebesøg i dit eget hjem, så tages følgende forholdsregler

 • Seniorvejlederen vil kontakte dig på besøgsdagen for at sikre, at du eller din ægtefælle ikke har symptomer på Corona.
 • Der vil ikke blive givet håndtryk ved hverken ankomst eller ved afslutning.
 • Der skal under hele besøget være minimum 1 meters afstand mellem dig og din ægtefælle/samlever og seniorvejlederen.
 • Hvis samtalen kan gennemføres ude i det fri, så vil det være at foretrække. Dog skal det sikres, at deltagerne ikke sidder i træk og kulde.

Hvad er en seniorsamtale = et forebyggende hjemmebesøg?

En seniorsamtale er et frivilligt, gratis tilbud om en samtale mellem dig og en erfaren, sundhedsfaglig medarbejder (seniorvejleder) fra Guldborgsund Kommune. Samtalen foregår hjemme hos dig og omhandler det, du ønsker at drøfte. Det kan for eksempel være emner inden for:

 • Sundhed og helbred
 • Tab og livskriser
 • Trivsel og samvær med andre
 • Tilskud, kørsel og bolig
 • Mulige hjælpeforanstaltninger i kommunen

Der behøver ikke at være konkrete problemer for at du får noget ud af en seniorsamtale. Besøget er også tænkt som en mulighed for råd og vejledning, før problemerne opstår eller når at vokse sig store. Samtalen er naturligvis fortrolig, og seniorvejlederen har tavshedspligt.

Hvordan kontakter seniorvejlederne dig?

Invitationen til en seniorsamtale bliver sendt via digital post (e-boks) eller per brev, hvis du er fritaget for digital post.

Hvornår bliver du tilbudt en seniorsamtale?

 • Det år hvor du fylder 70, hvis du bor alene
 • Det år hvor du fylder 75 år
 • Det år hvor du fylder 80 år
 • Det år hvor du fylder 82 år og fremefter

Hvornår kan du selv rette henvendelse?

Du kan kontakte seniorvejlederne, hvis du er 65+ år og befinder dig i en situation, hvor du har brug for rådgivning. Det kan for eksempel være, at:

 • du oplever, at det er svært at få mening i hverdagen efter at være blevet pensionist
 • du er alene og bliver udskrevet fra sygehuset
 • du har mistet din ægtefælle, samlever eller en anden, som står dig nær
 • din ægtefælle eller samlever er alvorlig syg
 • du er ensom
 • du er tilflytter og vil gerne have en viden om mulige aktiviteter i lokalområdet

Hvordan får jeg kontakt til en seniorvejleder?

Seniorvejlederne kan kontaktes mandag til fredag mellem kl. 8-9 på telefon 54 73 23 88. Du kan også skrive en mail til seniorvejleder@guldborgsund.dk.

Hvem modtager ikke en seniorsamtale?

Du får ikke tilbud om en seniorsamtale, hvis du både modtager praktisk og personlig hjælp fra Guldborgsund Kommune og/eller privat leverandør.

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg

Folkesundhed

Send Digital Post (kræver NemID)