Ordblindhed og specialundervisning - har mit barn et særligt behov

Din skoleleder kan hjælpe dig, med vurdering af dit barns behov for specialundervisning.

Hvis du har en mistanke om, at dit barn kan have behov for specialundervisning, skal du kontakte skolelederen på dit barns skole. Skolelederen vil foretage en faglig professionel vurdering, og hjælpe dig videre i forløbet.

Specielt om ordblindhed.

Center for Børn og Læring i Guldborgsund Kommune har valgt at lægge fokus på den opgave, som elever, forældre og skoler står med, når en elev har så store skriftsproglige vanskeligheder, at der er tale om ordblindhed.
Du kan læse mere om emnet i boksen til højre.

Kontakt

Center for Børn & Læring

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)