Frikommune

Som en del af regeringens frikommuneforsøg ll er Guldborgsund Kommune frikommune i netværk sammen med Gladsaxe og Ikast-Brande kommuner under temaet ’Børn som vores vigtigste ressource’.

Det betyder, at vi som kommune inden for dette tema har haft mulighed for at søge om fritagelse fra gældende love og regler eller anmode om nye lovhjemler. Dette har resulteret i 8 konkrete frikommuneforsøg i Guldborgsund Kommune, som nu er ved at blive gennemført i praksis. Fritagelserne og de nye lovhjemler er gældende til og med 31. december 2021.

At være frikommune handler grundlæggende om at udfordrer de lovgivningsmæssige barrierer – og på den måde skabe nye muligheder og bedre forudsætninger for vores børn og unge. Dette understøtter både det enkelte barns kompetencer og udviklingsmuligheder – og har direkte betydning for sammenhængskraften og de ressourcer der er til stede i vores fælleskaber.

Fælles for alle de konkrete forsøg er en regelforenkling med fokus på omfanget af proces- og dokumentationskrav i lovgivningen – lige som de også understøtter en tilgang, hvor tillid til fagligheden hos medarbejderne og det tværgående, helhedsorienterede perspektiv på indsatserne er helt centralt.

Læs mere om de konkret forsøg under temaerne, som finder nedenfor.

Rammer og muligheder for trivsel, læring og udvikling i folkeskolen

Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering

Ansøgning
Vedtægt

Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse

Ansøgning
Vedtægt

Fleksibilitet i den praktisk / musiske fagblok

Ansøgning
Vedtægt

De kreative fag som driver for øget trivsel

Ansøgning
Vedtægt

Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen

Ansøgning
Vedtægt

Udsatte børn og unge

Relation frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning

Ansøgning
Vedtægt
Evaluering

Unge skal have en uddannelse

Aktivering og beskæftigelsestilbud – bedre mulighed for individuel indsats

Ansøgning
Vedtægt
Transportgodtgørelse

Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate

Ansøgning
Vedtægt

Kontakt

Center for Politik & Personale

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)