Glade køer

I Guldborgsund Kommune vil vi gerne have glade køer

Der er mange lodsejere, der mangler græsningsarealer til deres husdyr.

Har du en eng eller mose, der er helt eller delvist tilvokset med tagrør eller pilekrat, har du gammelt hegn f.eks. pigtrådshegn, eller har du en mark, du gerne vil have hegnet ind, så er der flere støtteordninger, der er mulighed for at søge.

For yderligere information om støtteordningen og kontakt til dyreholdere, kontakt:

Anita Pedersen, telefon 54 73 19 80, mail aped@guldborgsund.dk eller
Kit Palmkvist, telefon 54 73 27 06 eller mail kph@guldborgsund.dk

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)