Byggeri

Her finder du information om, hvor din virksomhed kan placeres, hvornår og hvordan du søger om byggetilladelse og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Sådan søger du byggetilladelse

Bygge nyt, bygge om, rive ned, anden anvendelse?

Søg om tilladelse hos byggemyndigheden.

Forhåndsdialogmøde

Byggemyndigheden holder gerne et møde med virksomheder, som skal bygge nyt, om eller til.

Få styr på ansøgningens indhold, sagsgangen, behandlingstiden m.v.

Få mere information om forhåndsdialogmødet her.

Lokalplaner

Lokalplanen fastlægger hvordan et område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m.

Læs mere om lokalplaner her.

Ejendomsoplysninger

Få oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Den Offentlige Informationsserver (OIS), adresser m.v.

Se her hvordan.

Erhvervsbebyggelse i landzone

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)