Tilladelser og bevillinger

Her finder du information om alkoholbevilling, byggetilladelse, skiltning og benyttelse af offentlige vejarealer m.m.

Bevillingsnævnet

Nævnet behandler ansøgninger om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og ændring af sammensætningen i bestyrelsen/direktionen.

Læs mere

Brug af det offentlige rum

Vi understøtter et godt og aktivt byliv for de lokale erhvervsdrivende og andre, som ønsker at benytte det offentlige vejareal samt byens parker, torve og pladser - her kan du læse om stadepladser, uderdørsarrangementer, udendørsservering, gravetilladelse, beskæring af buske og træer, renholdelse af fortov og vej, lån af flag, opsætning af plakater samt indkørsler og oversigtsarealer

Læs mere

Parkering og parkeringsafgift

Om parkering, parkeringstilladelse, parkeringsafgift, parkeringsapp, parkeringskort og parkeringslicens i Guldborgsund Kommune

Læs mere

Skiltning

Hvad der er tilladt, når du vil opsætte et skilt, afhænger af hvor du ønsker at skilte, og til hvilket formål

Læs mere

Udlejningstilladelse til campingplads

Ønsker du at etablere en ny campingplads, skal du søge om en udlejningstilladelse. Det gælder også, hvis du vil foretage ændringer på en eksisterende campingplads eller hvis pladsen har skiftet ejer.

Læs mere

Bygge nyt eller bygge til

Når du vil bygge et nyt hus, bygge om, bygge til eller opføre anden form for byggeri, kræver det i de fleste tilfælde en godkendelse

Læs mere

Kontakt

Guldborgsund Kommune

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)