Afgørelse efter Vandløbslovens §17 i Frejlev Å-system

Frist 6. august 2020

09. jul 2020

Tilladelse til udlægning af gydegrus og skjulsten i Frejlev Å-system, samt plantning af træer langs vandløbet

Vandløbsmyndigheden giver hermed tilladelse til udlægning af gydegrus og skjulsten på 3 vandløbsstrækninger i Frejlev Å, samt plantning af træer og buske langs vandløbets brinker. Se nærmere beskrivelse i Afgørelsen

Der er 4 ugers klageperiode på denne afgørelse.

Se afgørelsen her.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)