Dispensation til lokalplan 162 vedrørende etablering af sti ved matr. 6ei og 8q, Bøtø by, Væggerløse.

Frist 10. november 2020

13. okt 2020

Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Se afgørelsen (nyt vindue)

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)