Etablering af drænpumpe med udledning til Søndersøkanalen, Bøtø Nor

Frist 3. august 2020

09. jul 2020

Guldborgsund Kommune sender her med projektet ”Etablering at drænpumpe ved Søndersøkanalen, Bøtø Nor” i 4 ugers offentlig høring.

Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentar til projektet til og med mandag den 3. august 2020.

Eventuelle kommentar skal sendes til mailen: vandloeb@guldborgsund.dk

Projektet er kort beskrevet i Høringsbrevet

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)