Gå til hovedindhold

Tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af kommunevandløb 92e, tilløb til Sørup Å

Frist 11. november 2021

Indhold

  I forbindelse med etableringen af et elforsyningsanlæg, har vandløbsmyndigheden givet tilladelse til, at der trækkes et kabel gennem en overkørsel over kommunevandløb 92e.

  Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 samt § 9 i bekendtgørelsen for vandløbsregulering og –restaurering mv. Dertil gives der tilladelse efter bekendtgørelsens § 30 til at påbegynde arbejdet når afgørelsen foreligger, hvilket er dags dato (14/10-2021).

  Se afgørelsen (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)