Landzonetilladelse Planloven §35 – Billetskur og container – Matr. nr. 28, Marrebæk By, Væggerløse

Frist 2. juli 2020

04. jun 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)