Landzonetilladelse Planloven §35 – Sø – Bøtø Ringvej 2F, 4873 Væggerløse

Frist 28. juli 2020

30. jun 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)