Landzonetilladelse Planloven §35 – Solcelleanlæg – Kettingevej 60A, 4892 Kettinge

Frist 16. juli 2020

18. jun 2020

Se afgørelsen her.

Se klagevejledning.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)