Landzonetilladelse Planloven §35 – Telemast – Nykøbingvej 268, 4800 Nykøbing F

Frist 15. september 2020

20. aug 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)