Midlertidig udledningstilladelse til Marielyst renseanlæg i forbindelse med renovering

Frist 25. august 2020

28. jul 2020

Der er meddelt ”Midlertidig udledningstilladelse til Marielyst renseanlæg i forbindelse med renovering”.

Tilladelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen og klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Link til afgørelsen

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)