Tilladelse jf. vandløbslovens §§ 5 og 63 – Medbenyttelsestilladelse til kommunevandløb 86J1, Stovby Sideløbet

Frist 2. juli 2020

04. jun 2020

Tilladelsen gælder udledningen af renset spildevand fra et minirenseanlæg på adressen Stovbyvej 47, 4873 Væggerløse. Udledningen sker ved vandløbsstation 0.

Se afgørelsen her.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)