Tilladelse til gendræning af 53 hektar landbugsjord ved Bøtø Nor, samt etablering af en drænpumpe

Frist 8. september 2020

11. aug 2020

Afgørelse efter vandløbslovens §17 og §38 – Tilladelse til gendræning af 53 hektar landbugsjord ved Bøtø Nor, samt etablering af en drænpumpe.

Vandløbsmyndigheden giver hermed tilladelse til gendræning af 53 hektar landbrugsjord ved Bøtø Nor, samt etablering af en drænpumpe med udledning til kommunevandløb 84L, Søndersø Kanalen.

For nærmere beskrivelse link til afgørelsen

Jævnfør vandløbsloven er der 4 ugers klageperiode på denne afgørelse.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)