Vandløbsmyndigheden sender hermed projektet ”Rørlægning af privatvandløb ved Blæsebjerg” i 4 ugers offentlig høring.

Frist 11. juni 2020

14. maj 2020

Vandløbsmyndigheden sender hermed projektet ”Rørlægning af privatvandløb ved Blæsebjerg” i 4 ugers offentlig høring.

Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentar til projektet til og med torsdag den 11. juni 2020.

Eventuelle kommentar skal sendes til mailen - vandloeb@guldborgsund.dk

Projektet er kort beskrevet i Høringsbrevet, samt yderlig uddybet i Projektansøgning – rørlægning af privat vandløb ved Blæsebjerg.

Link til oversigtskort.

Der er samtidig truffet afgørelse om ”ikke VVM-pligt” af projektet jf. § 21 i VVM-bekendtgørelsen (lovbekendtgørelse nr. 1225 fra den 25. oktober 2018). læs mere i høringsbrevet og VVM-screeningskemaet.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)