Vandhandleplan

Byrådet har på sit møde den 8. oktober 2015 vedtaget Guldborgsund Kommunes Vandhandleplan

I Vandhandleplanen redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandområde 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Guldborgsund Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.