Grønt råd

Grønt råd rådgiver byrådet i spørgsmål om planlægning, administration og bæredygtig udnyttelse af natur og miljø.

Grønt Råd blev nedsat af Byrådet i begyndelsen af 2007 med det formål at rådgive Byrådet i spørgsmål om planlægning, administration og bæredygtig udnyttelse af natur og miljø.

Grønt Råd mødes 3-4 gange årligt. Grønt Råd følger byrådsperioden, der vælges derfor et nyt Grønt Råd hvert fjerde år.

Læs Kommissoriet for Grønt Råd (nyt vindue).

Grønt Råd består af repræsentanter fra et bredt udsnit af organisationer og myndigheder:

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Landbrug

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Skovforening

Friluftsrådet

Naturstyrelsen

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Sports- og Idrætsråd

Grønt Råd har blandt andet bidraget væsentligt til kommunens naturstrategi (nyt vindue).

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)