Gå til hovedindhold

Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd Guldborgsund er en paraplyorganisation for alle kommunens foreninger, institutioner og interessegrupper.

Indhold

  Kulturelt Samråd har til formål at virke for et bredt og varieret kultur- og foreningsliv i samarbejde med alle interesserede foreninger, grupper, institutioner og kommunale myndigheder.

  Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd den 28. oktober 2021

  Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune indkalder hermed til repræsentantskabsmøde torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19 på Det Gamle Rådhus i Stubbekøbing, Torvet 1, 4850 Stubbekøbing med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsudvalgets beretning
  3. Fremlæggelse af Kulturelt Samråds økonomi
  4. Forslag til kommende års arbejdsplan
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer samt suppleanter til forretningsudvalget
  7. Eventuelt

  Ad. 6: Følgende af udvalgets medlemmer er på valg:

  Helle Levinsen, Aarestrup-foreningen i Nysted (modtager genvalg)
  Torben Adelholm, Motorcykel- og Radiomuseet (modtager genvalg)
  Tonny H. Pedersen, Blæksprutten Gedser (modtager genvalg)
  Lene Kristiansen, Sejlforeningen Vikingen (modtager genvalg)

  Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være næstformanden i hænde senest otte dage før mødet på e-mail: h.levisen@hotmail.com.

  Ved ankomst til mødet bedes oplyst, hvilken forening man under valghandlingen repræsenterer.

  Kulturelt Samråd byder på kaffe, the og kage. Alle er velkomne til mødet.

  Kulturelt Samråd består af syv medlemmer og to suppleanter. Fire medlemmer er på valg i 2021. Alle modtager genvalg. Læs mere om Kulturelt Samråd på www.guldborgsund.dk/kultureltsamraad.

  Kontaktoplysninger for mere information

  Næstformand for Kulturelt Samråd Guldborgsund, Helle Levisen på tlf. 30 32 01 50.

  Medlemmer

  Formand
  Birgit Hansen
  Mail: havenibyen@gmail.com
  Telefon: 20 70 35 55

  Næstformand
  Helle Levisen
  Mail: h.levisen@hotmail.com 
  Telefon: 30 32 01 50 / 54 87 21 24

  Arne Albrektsen
  Mail: birthealbrektsen@gmail.com
  Telefon: 54 86 94 53 / 23 24 04 63

  Bente Andersen
  Mail: frisorstuen8@hotmail.com
  Telefon: 54 44 55 08

  Torben Adelholm
  Mail: torbenadelholm@gmail.com
  Telefon: 54 43 51 35 / 40 25 87 35

  Tonny Pedersen
  Mail: tonped47@gmail.com
  Telefon: 27 15 23 55 / 42 55 03 47

  Lene Kristiansen
  Mail: lhkknus@gmail.com 
  Telefon: 60 16 73 07

  1. suppleant
  Karen Fiehn
  Mail: karenfiehn@gmail.com 
  Telefon: 21 81 33 68

  2. suppleant
  Anders Bondo
  Mail: andersbondo@me.com
  Telefon: 24 88 94 02

  Kulturelt Samråd forretningsudvalg består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der efter nærmere regler vælges af repræsentanter for foreninger, grupper, m.m. på det årlige repræsentantskabsmøde inden udgangen af april måned.

  Kan man søge tilskud m.v.?

  Kulturelt Samråd råder over egne midler, hvor der kan søges om underskudsgaranti eller tilskud. For at sikre en ensartet behandling af ansøgningerne skal du anvende vores ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den sidste tirsdag i måneden.

  Klik her for at hente ansøgningsskemaet til tilskud fra Kulturelt Samråd (nyt vindue)

  Kulturelt Samråd holder møde hver den første mandag i måneden, dog ikke på helligdage og i juli måned.

  Bevilget tilskud

  Seneste godkendte tilskud fra Kulturelt Samråd

  Den 3. februar 2020

  Stouby Møllelaug - 2.000 kr.
  Arrangement:
  Dansk Mølledag
  Dato: 21. juni 2020

  Lokalhistorisk Forening for Nordfalster - 4.000 kr. 
  Arrangement:
  Historisk markering af 100 året for genforening med Sønderjylland
  Dato: 7. juni 2020

  Det Gode Selskab - 5.000 kr. 
  Arrangement:
  En hyldest til Otto Brandenburg
  Dato: 28. marts 2020

  Den 17. december 2019

  Ældresagen Nysted - 5.000 kr.
  Arrangement: Nytårskur 2020
  Dato: 4. januar 2020

  Den 2. december 2019

  Toreby Centrets Venner - 3.000 kr.
  Arrangement: Nytårskoncert med "Det hvide kor"
  Dato: januar 2020

  Toreby Landsby - 6.000 kr.
  Arrangement: DDR, flugten over Østersøen og muren
  Dato: 12. marts 2020

  Fuglsang Kunstmuseum - 3.000 kr.
  Arrangement: Koncertforedrag "Det æstetiske sublime i musikken"
  Dato: 11. marts 2020

  Den 4. oktober 2019

  Aarestrup forening - 3.500 kr.
  Arrangement: Jule- og fødselsdagskoncert med Peter Abrahamsen
  Dato: 4. december 2020

  Den 4. november 2019

  Byhusforening Nysted biografklub teater - 4.000 kr.
  Arrangement: Julearrangement i Nysted bio
  Dato: 24. november 2019

  Bevar Gedser Odde - 4.500 kr.
  Arrangement: Fejring af vintersolhverv på Gedser Odde
  Dato: 21. december 2019

  Kulturmindeforeningen Nykøbing F - 2.750 kr.
  Arrangement: Julearrangement på Kulturforsyningen
  Dato: 3. december 2019

  Den 7. oktober 2019

  Nordfalsters fremtidsforening - 5.000 kr.
  Arrangement: Koncert i Aastrup forsamlingshus
  Dato: 15. november 2019

  Kulturmindeforeningen Nykøbing F - 3.000 kr.
  Arrangement: Bogpræsentation for kulturmindeforeningens årsbog nr. 38
  Dato: 15. november 2019

  Kulturmindeforeningen Nykøbing F - 5.950 kr.
  Arrangement: Offentlig foredrag "Horeungerne - de uægte børn"
  Dato: 21. oktober 2019

  Den 2. september 2019

  Medborgerhuset "Fremtiden" i Gedesby - 5.000 kr.
  Arrangement: Koncert med "Mandskoret Brage"
  Dato: 27. oktober 2019

  Aktiv Fritid - 4.000 kr.
  Arrangement: Seniororkestrets julekoncert
  Dato: 14. oktober 2019

  Fuglevennen Lolland - 4.000 kr.
  Arrangement: Fugleudstilling
  Dato: 12. og 13. oktober 2019

  Højreby Spillemandslaug og Toreby Folkedansere - 5.000 kr.
  Arrangement: Koncert med folkemusikgruppen "Floating Sofa Quartet"
  Dato: 27. september 2019

  Den 5. august 2019

  Bevaringsforeningen Vandtårnets Venner - 6.000 kr.
  Arrangement:
  Dato: 12. oktober 2019

  Det gode selskab - 7.500 kr.
  Arrangement:Klassisk efterårsmusik
  Dato: 12. oktober 2019

  Den 3. juni 2019

  Bevar Gedser Odde - 2.000 kr.
  Arrangement: Fejring af sommersolhverv på Gedser Odde
  Dato: 21. juni 2019

  Toreby Centrets Venner - 6.000 kr. 
  Arrangement: Musik arrangement på Toreby Plejecenter med Kisser & Søren
  Dato: juni/juli

  Den 6. maj 2019

  Nykøbing F Turistforening - 2.500 kr.
  Arrangement: Syng solen ned over Guldborgsund i samarbejde med gadeteaterfestivalen
  Dato: 21. august 2019

  Gedser Grundejerforening - 8.000 kr.
  Arrangement:110 års jubilæumsfest
  Dato: 29. juni 2019

  Lokalhistorisk forening for Nordfalster - 2.500 kr.
  Arrangement: Foredrag, musik og sang
  Dato: 16. juni 2019

  Den 1. april 2019

  Øster Kippinge Beboerforening - 5.000 kr. 
  Arrangement: Plante- og loppemarked med traktortræk
  Dato: 11. maj 2019

  Havnens dag i Stubbekøbing - 5.000 kr. 
  Arrangement: udstilling over temaet Havn, Hav og Vand
  Dato: 25. maj 2019

  Nykøbing F Turistforening - 9.000 kr. 
  Arrangement: Syng solen ned over Guldborgsund ved Sophieholmen
  Dato: 17 + 24. juli & 7. + 14. august 2019

  Ældre Sagen i Stubbekøbing - 3.000 kr. 
  Arrangement: Danmark spiser sammen”
  Dato: 23. april 2019

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)