Gå til hovedindhold

For kandidater

Her finder du som kandidat information om hvordan du opstiller til kommunalvalget.

Indhold

  Hvordan stiller jeg op til kommunalvalget?

  Alle der har valgret, og dermed er valgbar kan stille op som kandidat ved kommunalvalget.

  Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

  - Kandidat for et politisk parti
  - Kandidat for en borgerliste
  - Enkeltperson

  Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig blanket til anmeldelse af kandidatliste.

  Kandidatlister

  Der skal vælges 29 medlemmer til Guldborgsund Byråd for perioden 01.01.2022 til 31.12.2025.

  Valget afvikles den 16. november 2021 i tidsrummet kl. 08.00 – kl. 20.00.

  Valgret til Guldborgsund Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten:

  1. har dansk indfødsret
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen eller
  5. britiske statsborgere, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark

  Umyndige personer, der er fyldt 18 år og i øvrigt opfylder de almindelige valgretsbetingelser har siden 2016 haft valgret til kommunalvalget.

  Med virkning fra den 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

  Valgbar til Byrådet er enhver, der har valgret til Byrådet.

  En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

  Partier, der opnåede valg ved kommunalvalget i 2017, som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen den 14. september 2021 og som opfylder identitetskravet, kan søge om fritagelse for kravet om stillere.

  Såfremt disse partier ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan de fra den 31. august 2021 og senest kl. 12.00 den 14. september 2021 ansøge Valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om stillere.

  Kandidatlister kan indleveres i perioden fra den 14. september 2021 til den 28. september 2021 til formanden for Valgbestyrelsen John Brædder, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Kandidatlister kan rekvireres fra den 20. juli 2021 via Byråds- og Direktionssekretariatet, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. – bds@guldborgsund.dk eller telefon 54 73 10 00.