Gå til hovedindhold

Børnepasning i Guldborgsund

Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for pasning af dit barn, pasningsgaranti, priser, specialtilbud og mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud.

To drenge i stort rør

Indhold

  Alle skal komme godt fra start i livet - gennem hele livet.

  Børnepasning

  Alle børn i Guldborgsund Kommune har ret til at blive passet i et dagtilbud fra barnet er 26 uger gammelt og indtil skolestart. Dit barn er garanteret en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter den dato, hvor du opskriver dit barn til et dagtilbud.

  Pasningsgarantien gælder i hele Guldborgsund Kommune. Det betyder, at dit barn ikke er sikret en plads i det eller de dagtilbud, du ønsker.

  Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

  Digital Pladsanvisning

  Alderssvarende dagtilbud

  Alderssvarende dagtilbud

  I den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 10 måneder, bliver det børnehavebarn.
  I det år, hvor dit barn fylder 6 år, bliver det skolebarn. Dit barn bliver udmeldt af børnehaven den 31. marts, og du kan i stedet indmelde barnet i ”Forårs-SFO” med start den 1. april.

  Pasningsgaranti

  Du er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud senest 3 måneder efter, du har opskrevet dit barn.

  Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

  Digital Pladsanvisning


  Dagpleje og vuggestue

  Fra barnet er 26 uger til den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder

  Du skal opskrive dit barn til dagpleje og eller vuggestue på Digital Pladsanvisning.


  Børnehave

  Fra den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år

  Du skal opskrive dit barn til børnehave på Digital Pladsanvisning.


  SFO

  Fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

  En indmeldelse i SFO betyder, at dit barn kan blive passet både morgen og eftermiddag.


  Bemærk vedrørende SFO

  Når du indskriver dit barn i skole, kan du vælge at indmelde dit barn i ”Forårs-SFO”

  • Dit barn er indmeldt i ”Forårs-SFO” i perioden 1. april til 31. juli
  • Dit barn bliver automatisk udmeldt af ”Forårs-SFO” den 31. juli
  • ”Forårs-SFO” er et tilbud til dig om, at dit barn får en blid overgang fra institution til skole
  • ”Forårs-SFO” er pasning både om morgenen og om eftermiddagen, og du betaler, hvad en almindelig SFO-plads koster
  • Det er ikke muligt kun at vælge Morgen-SFO i perioden 1. april til 31. juli, hvis det drejer sig om indmeldelse i ”Forårs-SFO”

  SFO fra 1. august

  Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i SFO fra 1. august, har du mulighed for at vælge at indmelde med det samme, når du indskriver dit barn i skole.

  Er dit barn ikke blevet automatisk indmeldt i SFO, fx hvis du er tilflytter til kommunen, skal du enten opskrive dit barn til SFO på Digital Pladsanvisning eller henvende dig til den skole, dit barn er indmeldt i eller skal indmeldes i.


  Morgen-SFO

  Har du kun brug for pasning om morgenen, kan du henvende dig til skolens kontor og bede om en overflytning af dit barn fra SFO til Morgen-SFO.

  Du kan også gå på Digital Pladsanvisning og opskrive dit barn til Morgen-SFO.

  Det er vigtigt, du ikke udmelder barnet fra SFO, når du ønsker Morgen-SFO, idet dit barn ikke kan blive meldt ind i et pasningstilbud før efter 3 måneder, hvis du har udmeldt barnet.

  Udmeldelsesvarsel fra SFO til Morgen-SFO - eller omvendt - er mindst en måned.

  Muligheder for pasning

  Du har følgende muligheder for pasning af dit barn

  • Kommunal institution
  • Kommunal dagpleje
  • Privat institution
  • Privat pasningsordning
  • Tilskud til pasning af egne børn
  • Deltidsplads 30 timer i enten kommunal institution eller dagpleje
  • Deltidsplads 30 timer i privatinstitution
  • Kombinationsplads i kommunal institution / dagpleje + fleksibel pasningsordning
  • Kombinationsplads i privat institution + fleksibel pasningsordning
  • Pasning over kommunegrænser
  • Morgen-SFO
  • SFO (heldags)

  Læs mere om de forskellige pasningsmuligheder

  Dagplejen

  • Dit barn skal være mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder
  • Dit barn bliver passet i et privat hjem
  • Dagplejeren har 3 til 4 børn
  • Maden er inkluderet i prisen
  • Ved sygdom og ferie vil dit barn blive tilbudt pasning hos en gæstedagpleje
  • Dagplejeren mødes med andre dagplejere og ”deres” børn i legestue hver eller hver anden uge
  • Åbningstiderne varierer fra dagpleje til dagpleje
  • En fuldtidsplads er 48 timer
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

  Integreret dagtilbud

  • En institution, hvor der både er vuggestue og børnehave ”under samme tag”, så dit barn ikke behøver skifte dagtilbud, når det skifter fra at være vuggestuebarn til at blive børnehavebarn
  • Når dit barn er mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder, er dit barn vuggestuebarn
  • Når dit barn er mellem 2 år og 10 måneder til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år, er dit barn børnehavebarn
  • Dit barn er sikret en plads i institutionens børnehave, når det går i vuggestue her og bliver automatisk overflyttet fra vuggestue til børnehave
  • Normeringen er forskellige i de forskellige integrerede dagtilbud
  • Det varierer fra institution til institution, om der er madordning. Nogle institutioner har madordning for vuggestuebørnene men ikke for børnehavebørnene
  • Åbningstider er som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til 16.00. Se nærmere på den enkelte institutions hjemmeside
  • En fuldtidsplads er 51 timer
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

  Børnehave

  • En institution, der KUN har børnehavebørn; altså børn mellem 2 år og 10 måneder og frem til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
  • Normeringen er forskellige i de forskellige børnehaver
  • Det varierer fra institution til institution, om der er madordning
  • Åbningstider er som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til 16.00. Se nærmere på den enkelte institutions hjemmeside
  • En fuldtidsplads er 51 timer
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

  Kombinationstilbud

  • Dit barn kan blive passet i et kombinationstilbud fra det er 26 uger og frem til skolestart
  • Et dagtilbud, hvor du dels får dit barn passet i et dagtilbud (institution/dagpleje), dels af en fleksibel pasningsordning
  • Du skal have et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Er du samboende, skal I begge have arbejdstider, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider
  • Dit barn skal passes mindst 10 timer i den fleksible pasningsordning
  • Du kan kombinere pasning i den fleksible pasningsordning med kommunale dagtilbud (institution/dagpleje) og private institution men IKKE med en privat pasningsordning
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til betalingen af dagtilbuddet, men ikke til betalingen til den fleksible pasningsordning

  Deltidspladser 30 timer

  • Du skal have enten barselsorlov eller forældreorlov
  • Dit barn kan være indmeldt i en deltidsplads fra det er 26 uger og frem til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
  • Du har mulighed for at søge om en deltidsplads i kommunale institutioner, kommunale dagpleje og private institutioner
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

  Private institutioner

  • Der er 7 private institutioner i Guldborgsund Kommune
  • Vuggestue-/børnehavealderen samt skolealderen følger Guldborgsund Kommunes
  • Normeringen er forskellige i de forskellige private institutioner
  • Guldborgsund Kommune giver driftstilskud til pladsen
  • De private institutioner bestemmer selv deres pris for børnepasning – prisen vil typisk følge prisen for pasning i en kommunal daginstitution
  • Du søger om plads og udmelder direkte i den private institution
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

  Private pasningsordninger

  • Der er 12 private pasningsordninger i Guldborgsund Kommune
  • De 4 er ”store” private pasningsordninger, hvor det er et par, der passer op til 10 børn
  • De private pasningsordninger har mellem 5 og 10 børn
  • Guldborgsund Kommune giver et tilskud svarende til 75% af de dokumenterede forældreudgifter
  • Du søger om plads og udmelder direkte hos den private pasningsordning
  • Dit barn skal være opskrevet til et kommunalt dagtilbud for, du kan få tilskud
  • De private pasningsordninger bestemmer selv deres pris for børnepasning
  • Du kan IKKE bevilges økonomisk fripladstilskud

  Pasning af eget barn

  • Tilskuddet omfatter børn fra 24 uger til 2 år og 9 måneder
  • Tilskudsperioden er minimum 8 uger og maximalt 1 år
  • Dit barn skal være skrevet op til et kommunalt dagtilbud
  • Tilskuddet følger det maksimale beløb
  • Du må IKKE have anden indkomst
  • Du skal have opholdt dig i ”Riget” i 7 ud af de senest 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne)
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst
  • Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre

  Deltidspladser 30 timer (Vuggestuer og børnehaver)

  Deltidspladser 30 timer (Vuggestuer og børnehaver)

  • 1. januar 2021 kan du søge om en deltidsplads på 30 timer til dit barn i vuggestue eller børnehave
  • Deltidspladsen er fast mandag til fredag mellem kl. 8.00 og kl. 14.00
  • Der er et begrænset antal deltidspladser til rådighed i hvert dagtilbud
  • Du skal skrive dit barn op til en deltidsplads på Digital Pladsanvisning
  • Hvis dit barn i forvejen er indmeldt på en fuldtidsplads, gælder udmeldelsesvarslet
  • Du har også mulighed for at søge om en deltidsplads i private institutioner.
   (OBS. Ansøgning skal ske direkte til den private institution).

  Er du berettiget til deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Forældre, der har eller vil have deres barn indmeldt i vuggestue eller børnehave

  Krav til ansøgning af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Deltidspladsen begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue)

  Hvordan bruger du din deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Dit barn kan maksimalt benytte dagtilbud 30 timer om ugen
  • Dit barn skal som udgangspunkt bruge sin deltidsplads mellem kl. 8-14 i dagtilbuddets åbningstid
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som for eksempel udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud
  • Dit barn kan benytte sampasningsordning i Firkløveren i Nykøbing på de kommunalt fastlagte lukkedage

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Deltidspladsen afbrydes, hvis dit barn ikke benytter pladsen i flere end 5 sammenhængende uger, og dit barn vil herefter blive indmeldt på en fuldtidsplads

  Økonomi

  • Forældrebetalingen for deltidspladser er 25% af bruttodriftsudgifterne
  • Du kan søge økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads
  • Søskendetilskud beregnes automatisk

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i. Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune
  • Der kan derfor være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune

  Deltidspladser 30 timer (Dagplejen)

  Deltidspladser 30 timer (Dagplejen)

  • Dagplejen tilbyder deltidspladser, hvis du holder fravær efter barselslovens § 27b
  • Deltidspladsen er fast mandag til fredag mellem kl. 8.00 og kl. 14.00
  • Hvis dit barn i forvejen er indmeldt på en fuldtidsplads, gælder udmeldelsesvarslet
  • Det er ikke muligt at søge deltidsplads i private pasningsordninger
  • Dagplejen tilbyder deltidspladser, hvis du holder fravær efter barselslovens § 27b
  • Deltidspladsen er fast mandag til fredag mellem kl. 8.00 og kl. 14.00

  Dette er et link til borger.dk, der forklarer om dine muligheder for barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Dette er et link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Krav til ansøgning af deltidsplads i dagplejen

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal angive den periode, du ønsker en deltidsplads til dit barn
  • En periode begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned
  • Du skal sammen med ansøgningen sende dokumentation for, at du afholder fravær efter barselslovens § 27b

   Dokumentation skal være kopi af vandrejournal og en barselsaftale.

  • Du skal sende ansøgningen som digital post (Se linket "Send digital post") forneden på denne side

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue)

  Hvordan bruger du din deltidsplads i dagplejen

  • Dit barn kan maksimalt benytte dagtilbud 30 timer om ugen
  • Dit barn skal som udgangspunkt bruge sin deltidsplads mellem kl. 8.00 og kl. 14.00 i dagplejens åbningstid
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagplejens pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som for eksempel udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud
  • Dit barn kan benytte sampasningsordning i Firkløveren i Nykøbing på de kommunalt fastlagte lukkedage
  • Ved sammenhængende barselsperiode kan dit barn beholde sin deltidsplads, hvis der er mindre end 5 uger mellem hver barselsperiode

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i dagplejen

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Slutdato vil være den sidste dag i en måned
  • Slutter din barsel midt i en måned, skal du derfor beslutte, om du ønsker at opsige deltidspladsen FØR eller EFTER din barsel slutter
  • Deltidspladsen afbrydes, hvis dit barn ikke benytter pladsen i flere end 5 sammenhængende uger, og dit barn vil herefter blive indmeldt på en fuldtidsplads

  Økonomi

  • Forældrebetalingen for deltidspladser er 25% af bruttodriftsudgifterne
  • Du kan søge økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads
  • Søskendetilskud beregnes automatisk

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i.
  • Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune
  • Der kan være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune

  Kombinationstilbud - En fleksibel pasningsordning

  Kombinationstilbud

  Du har mulighed for at søge om at få passet dit barn i et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af dine arbejdstider.
  I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
  Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

  Hvilke forældre er berettiget?

  • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
  • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider

  Hvilke børn er ikke berettiget?

  • Børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud er ikke berettiget til et kombinationstilbud
  • Børn, der bliver passet i en privat pasningsordning

  Krav til ansøgning om kombinationstilbud

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende et ansøgningsskema, hvor du oplyser det antal timer, du ønsker dit barn passet i henholdsvis dagtilbuddet og af den fleksible pasningsordning
  • Du skal indsende en arbejdsgivererklæring samt en arbejdsplan til Pladsanvisningen
  • Der skal medsendes arbejdsgivererklæring og vagtplaner fra begge forældre / forælder og partner, hvis I er samboende


  Her finder du online-blanketterne:

  (åbner i et nyt vindue)

  Ansøgningsskema

  Arbejdsgivererklæring

  Lønkvittering/timeseddel


  Krav til ansøgning om en fleksibel pasningsordning

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende en pasningsaftale mellem dig og den fleksible pasningsordning. Denne aftale er en privatretlig aftale og indgås mellem forældre og den fleksible pasningsordning. Den fleksible pasningsordning skal godkendes af kommunen


  Her finder du online-blanketten:

  (åbner i et nyt vindue)

  Pasningsaftale

  Hvilke dagtilbud har et kombinationstilbud

  • Kommunale vuggestuer og børnehaver
  • Kommunale dagplejere
  • Private vuggestuer og børnehaver

  Anvendelse af et kombinationstilbud

  • Dit barn skal minimum passes 10 timer om ugen af den fleksible pasningsordning, som du har ansat
  • Dit barn kan benytte et kombinationstilbud fra vuggestuealder (26 uger) til skolestart
  • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe dit barn kan benytte et kombinationstilbud
  • Dit barn kan tidsmæssigt maksimalt blive passet i et kombinationstilbud i, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (51 timer i institution og 48 timer i dagpleje)
  • Dit barn kan blive passet af den fleksible pasningsordning om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter dit pasningsbehov

  Opsigelse og ophør af kombinationsplads

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Slutdato er den sidste dag i en måned
  • Ved ophør af kombinationstilbuddet bevarer dit barn sin plads i dagtilbuddet. Kombinationstilbuddet bliver konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud
  • Hvis du ikke kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for at dit barn benytter en kombinationsplads, vil denne blive konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud

  Økonomi

  • Forældrebetalingen opkræves forud for en plads i et dagtilbud
  • Tilskuddet til den fleksible pasningsordning udbetales forud og til den sidste hverdag i måneden
  • Du skal hver måned indsende en kopi af din lønkvittering/timeseddel til Pladsanvisningen som dokumentation for, at dit barn er berettiget til et kombinationstilbud
  • Du er berettiget til søskendetilskud
  • Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud til dagtilbuddet men ikke til fleksible pasningsordning
  • Kombinationstilbuddet kan ikke kombineres med tilskud til en privat pasningsordning

  Pasning af egne børn

  Pasning af eget barn

  Du har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn. Tilskuddet kan søges af både far og mor i en periode på maksimalt 1 år.

  En tilskudsperiode starter altid den 1. i en måned og slutter den sidste i en måned.

  Tilskuddet kan tidligst bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud.
  I praksis vil det sige, at du skal ansøge om tilskuddet senest 3 måneder før, du ønsker, at tilskudsperioden skal starte.

  Du skal ansøgning om tilskuddet på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

  Digital Pladsanvisning

  Om tilskuddet

  • Tilskuddet omfatter børn fra 26 uger til 2 år og 9 måneder.
  • Tilskuddet følger det maksimale beløb, som udgør 7.117 kr. i 2021.
  • Minimumsperioden er 8 uger.
  • Maksimumsperioden er 1 år.
  • Tilskudsperioden starter altid den 1. i en måned og slutter den sidste dato i en måned.
  • Barnet skal være skrevet op til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud. I praksis vil det sige, at du skal ansøge om tilskuddet 3 måneder før, du ønsker, at tilskudsperioden skal starte.
   Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.
  • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden.
  • Pladsanvisningen kan anmode om dokumentation for, at der ikke er anden indtægt.
   Tilskud kan først bevilges, når den anmodede dokumentation er indsendt til Pladsanvisningen.
  • Tilskuddet skal ansøges via Digital Pladsanvisning.
  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal i et dagtilbud.

  Betingelser for at kunne blive bevilget tilskud

  • Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
  • Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst, SU eller have arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomst der ikke beskatte i Danmark og udlejning af ejendom (du har mulighed for at sætte dit CVR-nr. i bero - husk at ændre din forskudsopgørelse også)
  • Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

  Muligheder for tilskuddet

  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to
  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem barnets forældre. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år
  • Hvis du fx har to børn, kan du blive bevilget tilskud til første det ene barn i 1 år afløst af tilskud i endnu 1 år til dit andet barn. Dermed bliver tilskudsperioden 2 år. Du må passe begge børnene hjemme, men du får kun tilskud til det ene barn
  • Du har også mulighed for at lade dine to børns tilskudsperioder overlappe hinanden i en periode. I den periode, hvor du er bevilget tilskud til begge dine børn, vil du modtage 2 x tilskud
  • Har du været bevilget Tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden på maksimalt 1 år i Guldborgsund Kommune

  Stop af tilskud

  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning eller via digital post - Digital Post til Dagtilbud
  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
  • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
  • Hvis du har haft en anden indkomst, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud senest tre måneder efter stop af tilskudsperioden, hvis du har skrevet dit barn op til et dagtilbud. Det skal du gøre på Digital Pladsanvisning

  Økonomi

  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst; der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag
  • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden
  • Pladsanvisningen vil hver måned tjekke i SKATs indkomstregister, om du har haft en anden indkomst. Er dette tilfældet, vil vi kræve tilbagebetaling af tilskuddet, og det vil stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst
  • Hvis du har en indkomst i tilskudsperioden, der betyder, at din tilskudsperiode bliver mindre end 8 uger, vil der blive krævet tilbagebetaling af hele tilskudsbeløbet (også for den måned, hvor du ingen indkomst har).
  • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
  • Du må ikke have anden indkomst i tilskudsperioden. Dette gælder også indkomst fra selvstændig virksomhed, udlejning af ejendomme, indkomst der ikke beskattes i Danmark mv.
   Hvis du har et aktivt CVR-nummer, skal dette sættes i bero eller lukkes (husk også at ændre din forskudsopgørelse), før du er berettiget til at modtage tilskud for pasning af eget barn.

  Efter tilskuddet

  • Hvis du ønsker, dit barn skal i dagtilbud lige efter, tilskudsperiodens ophør, skal du huske at skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning.
  • Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud ca. 2 måneder før, du har ønsket plads i et dagtilbud.
   Husk at acceptere tilbuddet inden fristen på 8 dage. Ellers vil tilbuddet blive lukket ned, dine ønsker slettet, og du vil skulle skrive dit barn op på ny.

  Pasning på tværs af kommunegrænser

  Du har mulighed for at få passet dit barn i en anden kommune end den, du bor i

  Du har mulighed for at bo i Guldborgsund Kommune og få dit barn passet i en anden kommune. Du har også mulighed for at bo i en anden kommune og få dit barn passet i Guldborgsund Kommune.

  Du skal henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få oplyst den pris på dagtilbud, du skal betale.

  Du bor i Guldborgsund Kommune og vil have dit barn passet i en anden kommune


  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i den anden kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning eller ved at henvende dig til den anden kommunes Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både Guldborgsund Kommune og den anden kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i Guldborgsund Kommune på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i en anden kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

  Du bor i en anden kommune og vil have dit barn passet i Guldborgsund Kommune

  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både den anden kommune og Guldborgsund Kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i den kommune, du bor i på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

  Hvornår kan egenbetaling forekomme?

  En kommune giver kun tilskud til, hvad en plads i et alderssvarende tilbud (bruttodriftsudgifterne) koster i deres egen kommune. Hvis du bor i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 11.416 kr., og du vil have dit barn passet i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 12.788 kr., vil du selv skulle betale 1.372 kr., selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud.

  I Guldborgsund Kommune er dit barn:

  • Vuggestuebarn fra 0 år til 2 år og 9 måneder
  • Børnehavebarn fra 2 år og 10 måneder til den 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
  • Skolebarn (SFO) fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

  I andre kommuner bliver et barn først børnehavebarn, når det er 3 år, eller barnet er indmeldt i børnehave til det bliver skolebarn 1. august.

  Hvis du fx bor i Guldborgsund Kommune, har et barn, der skal starte i skole i august i en anden kommune og vil have dit barn passet i et dagtilbud indtil skolestart i en anden kommune, så kommer du til at betale prisforskellen mellem den anden kommunes bruttodriftsudgift for børnehave og Guldborgsund Kommunes bruttodriftsudgift for SFO.

  Eksempel:

  Bruttodriftsudgifterne for en SFO plads i Guldborgsund Kommune er 1.875 kr., mens bruttodriftsudgifterne for en børnehaveplads i en anden kommune koster 6.936 kr. Den 1. april bliver dit barn SFO-barn i Guldborgsund Kommune, mens det stadig er børnehavebarn i den anden kommune indtil 1. august. Du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud, men du kommer alligevel til at betale 5.061 kr. for børnehavepladsen i den anden kommune fra den 1. april til den 31. juli, fordi Guldborgsund Kommune kun giver tilskud til en SFO-plads i den periode.

  Er der et dagtilbud i nærheden ... ?

  Find det nærmeste dagtilbud

  For at finde ud af, hvor det nærmeste dagtilbud er i forhold til din bopæl, skal du via kommunens kort-oplysninger.

  Klik her for at komme til kommunens interaktive kort (åbner i et nyt vindue)

  Klik her for en vejledning til brug af kommunes kort-oplysninger. (åbner i et nyt vindue)

  Den pædagogiske læreplan - Guldborgsund

  ”Den pædagogiske læreplan – Guldborgsund” beskriver dels det pædagogiske grundlag, vi arbejder ud fra, og dels rammen og indholdet i KOMPAS.

  ”Den pædagogiske læreplan – Guldborgsund” tager sit udspring i Dagtilbudsloven og i de erfaringer vi i Guldborgsund har gjort os dels med projektet Fremtidens Dagtilbud og dels med de seneste to års arbejde med KOMPAS. I indholdet er der således inddraget evalueringer af disse erfaringer.

  ”Den pædagogiske læreplan – Guldborgsund” kan du læse meget mere om ved at klikke her (åbnes i nyt vindue).