Befordringsgodtgørelse

Du har mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du har været til speciallæge eller genoptræning.

Hvis du har været på sygehuset, er det regionen, der udbetaler befordringsgodtgørelse. De kan træffes på telefon 70 15 35 15.

Hvem kan få befordringsgodtgørelse?

Som pensionist kan du få befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Hvis du er henvist til en speciallæge, der ikke er den nærmeste, får du stadig kun befordringsgodtgørelse svarende til nærmeste speciallæge.

Hvis du ikke er pensionist, er der mulighed for at få befordringsgodtgørelse, hvis afstanden fra din bopæl og den nærmeste speciallæge overstiger 50 km.

Transport til genoptræning
Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten til genoptræning betalt, hvis:

afstanden mellem din bopæl og speciallægen overstiger 50 kilometer
du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.
Hvordan kan jeg få befordringsgodtgørelse?

Godtgørelse ydes med et beløb svarende til den billigste form for transport og udbetales ved henvendelse til kommunens Borgerservice. Du skal fremsende/medbringe dokumentation fra speciallægen med påtegning om fremmøde.

Dokumentation kan sendes på mail til borgerservice@guldborgsund.dk

Klik her for at læse mere på www.sundhed.dk

Transport til genoptræning

Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten til genoptræning betalt, hvis:

afstanden mellem din bopæl og speciallægen overstiger 50 kilometer
du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.

Hvordan kan jeg få befordringsgodtgørelse?

Godtgørelse ydes med et beløb svarende til den billigste form for transport og udbetales ved henvendelse til kommunens Borgerservice. Du skal fremsende/medbringe dokumentation fra speciallægen med påtegning om fremmøde.

Dokumentation kan sendes på mail til borgerservice@guldborgsund.dk

Klik her for at læse mere på www.sundhed.dk