Tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til nyttiggørelse af slagger i stabillag

Frist 20. februar 2021

20. aug 2020

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nyttiggørelse af slagger som stabillag i udvalgte dele af ny cykelsti, som følger nyt forløb af Storstrømsvej i forbindelse med, at denne forlægges som led i byggeriet af ny Storstrømsbro.

Se afgørelsen her.

Link til bilag 1

Link til bilag 2

Link til bilag 3

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)